Vårt akuta problem med pumpanläggningen är nu åtgärdat

Ett kabelfel var det som låg bakom, och det är nu åtgärdat.
Vi har nu kunnat skruva upp trycket till normalnivå igen.

Rulla till toppen