Reparation av vattenledning

Vi har under dagen genomfört reparation av en serviceledning, som medfört att vi varit tvungna att stänga av vattnet under tid stund på dagen.
En miss i vår interna kommunikation medförde att vi inte kom ut i tid med att informera om denna avstängning.

Vi ser nu över våra rutiner för att bli bättre på att informera om planerade avstängningar i god tid innan de sker.

Rulla till toppen